Gabinet Psychoterapii Gestalt
mgr Dagmara Mołczan
 

Psychoterapia Gestalt
Psychoterapia Gestalt należy do humanistyczno-egzystencjalnego nurtu w psychoterapii. Prekursorami podejścia był Frederick Perls oraz jego żona Laura Perls. Gestalt łączy w sobie wiele różnych koncepcji: psychologiczne (psychoanaliza, psychologia postaci), filozoficzne (fenomenologia, egzystencjalizm), kulturowe (zen, joga) i artystyczne (drama).
 

Istotą terapii Gestalt jest poszerzanie świadomości uczuć, emocji, potrzeb, mechanizmów działania a także tego, co dzieje się w naszym ciele. Uświadomienie sobie, tego co robię i czego nie robię, stanowi pierwszy krok, by dokonać znaczącej zmiany w życiu. Często problemy mają swoje korzenie w doświadczeniach z przeszłości - powstają w wyniku „niedomkniętych”, „niedokończonych” sytuacji, które przytrzymują naszą energię i niepozwalają żyć w pełni. Terapia Gestalt daje możliwość doświadczenia, dotknięcia trudnych spraw w bezpiecznej atmosferze. Świadomość siebie, swoich ograniczeń a także mocnych stron daje możliwość dokonywania wyborów zgodnych z własnymi potrzebami.

Terapia Gestalt akcentuje znaczenie TU i TERAZ -zarówno przeszłość jak i przyszłość odczuwamy w czasie teraźniejszym. W procesie terapeutycznym charakterystyczna jest relacja JA -Ty, czyli spotkanie człowieka z człowiekiem a podstawową metodą pracy jest . Terapeuta Gestalt jest pełen uważności, akceptacji i szacunku dla klienta, dla jego indywidualnego sposobu przeżywania siebie i innych. Towarzyszy mu w rozwiązywaniu trudności i w wewnetrznym rozwoju. Przywiązuje dużą wagę do autentyczności relacji poprzez wyrażanie także własnych uczuć w relacji z klientem. Terapeuta Gestalt nie udziela rad, ale pomaga klientowi w poszukiwaniu własnego sposóbu na życie.

Według teorii i praktyki Gestalt szczęśliwym może być człowiek, który żyje w zgodzie ze sobą, swoimi prawdziwymi potrzebami i pragnieniami. Gestalt to nie tylko podejście w psychoterapii to także filozofia życia.


 

Copyright © Dagmara Mołczan
Projektowanie serwisów www